Home

Accreditation and Quality in Healthcare Professions (AQHP) is een stichting die opleidingen binnen de zorgsector erkent, waarbij beroepsprofielen van de betrokken beroepsgroep steeds het te toetsen uitgangspunt zijn. Het gaat hierbij zowel om initiële opleidingen tot de beginnende beroepsbeoefenaar als post-opleidingen en cursussen voor gediplomeerde beroepsbeoefenaren. De stichting AQHP biedt de mogelijkheid voor erkenning aan opleidingsinstituten/cursusaanbieders en stageverstrekkers, zowel ziekenhuizen als zelfstandige behandelcentra (ZBC). Hierbij wordt uitgegaan van een toetsing door de IGZ en met erkenning van het ministerie van VWS.

Het erkeningsproces zal vooral digitaal (website, email) plaatsvinden. Door deze virtuele inrichting van het AQHP zijn we goed en makkelijk bereikbaar in heel Nederland.

Wij werken op basis van een transparant erkenningssysteem. Zo is altijd inzichtelijk in welke fase een erkenning bevindt en binnen welke termijn deze is afgerond. Bij vragen is een helpdesk tijdens werkdagen telefonisch bereikbaar.